Έως την 31η Ιανουαρίου 2015 οι μεταβολές ακινήτων του 2014 #E9

Advertisements

02-09-2014

Από τα ΚΕΠ θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να λαμβάνουν βεβαιώσεις που χορηγεί ο ΕΛΓΑ

02-09-2014

Από τα ΚΕΠ θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να λαμβάνουν βεβαιώσεις που χορηγεί ο ΕΛΓΑ