Παράταση για τα τέλη κυκλοφορίας

Παράσταση έως τις 08 Ιανουαρίου πήραν η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας και η κατάθεση πινακίδων.

Advertisements

Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Κ. – Ποιοί ασφαλίζονται;

Στο Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων (Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Κ.) ασφαλίζονται υποχρεωτικά όλοι οι εργαζόμενοι (εκτός από τους τεχνίτες και τους εργάτες), οι οποίοι παρέχουν εξαρτημένη εργασία έναντι οποιασδήποτε αμοιβής, σε κάθε εμπορική επιχείρηση χονδρικής ή λιανικής πώλησης.

 

       Εξαιρούνται οι απασχολούμενοι σε επιχειρήσεις εμπορίας φαρμάκων, τροφίμων και ποτών, οι οποίοι ανήκουν στην ασφάλιση άλλων Ταμείων.

 

       Οι περιοχές τις οποίες καλύπτει ασφαλιστικά το Ταμείο είναι οι εξής:

  1. Οι περιφέρειες της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης και Θεσσαλονίκης

  2. Οι πρωτεύουσες (δήμοι) των Νομών όλης της χώρας και

  3. Οι πόλεις (δήμοι) Άργους, Αιγίου, Αγρινίου, Αμαλιάδας, Θήβας, Νάουσας, Ορεστιάδας, Πτολεμαΐδας, Τυρνάβου, Μεγάρων, Σαλαμίνας, Ελευσίνας και Γιαννιτσών.

       Ασφαλισμένοι του Ταμείου παραμένουν στην ασφάλισή του, εάν μεταφερθεί η επιχείρηση στην οποία απασχολούνται ή απασχοληθούν σε υποκατάστημά της, εκτός των καθοριζομένων περιοχών ασφαλιστικής αρμοδιότητας του Ταμείου.

Υποχρεούμαι να δηλώνω τυχόν αλλαγή της διεύθυνσης κατοικίας μου ή της επιχείρησής μου στη Δ.Ο.Υ.;

α) Αν αλλάξετε Διεύθυνση Κατοικίας, υποχρεούστε να το δηλώσετε. Η αλλαγή της διεύθυνσής σας, μπορεί να γίνει είτε ηλεκτρονικά, είτε με την υποβολή του εντύπου Μ1 στο Τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ. σας. Μπορείτε να αλλάξετε ηλεκτρονικά Διεύθυνση Κατοικίας και ΜΟΝΟ ακολουθώντας τα βήματα:
στην αρχική σελίδα της ΓΓΠΣ, επιλέγετε Υπηρεσίες προς Πολίτες/Ο Λογαριασμός μου/Αλλαγή Στοιχείων Μητρώου . Εμφανίζεται το έντυπο Μ1 συμπληρωμένο με τα στοιχεία σας. Σας επιτρέπει να καταχωρήσετε την Οδό, τον Αριθμό και τον Ταχυδρομικό Κωδικό της νέας Διεύθυνσης και να προχωρήσετε σε Yποβολή.

β) Για να αλλάξετε τη Διεύθυνση Έδρας της Eπιχείρησής σας, πρέπει να δηλώσετε τη νέα Διεύθυνση στο Τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ. σας, υποβάλλοντας το έντυπο Μ2. Η δήλωση είναι εμπρόθεσμη αν υποβληθεί μέσα σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία λειτουργίας της επιχείρησης στη νέα Διεύθυνση. Κατά περίπτωση απαιτούνται πρόσθετα δικαιολογητικά για τα οποία μπορείτε να ενημερωθείτε στη Δ.Ο.Υ..

γ) Σε περίπτωση που η Διεύθυνση Κατοικίας σας είναι ίδια με τη Διεύθυνση της Έδρας Ασκήσεως του Επαγγέλματός σας, ηλεκτρονικά μπορείτε να αλλάξετε ΜΟΝΟ τη Διεύθυνση Κατοικίας. Η Διεύθυνση της Έδρας Ασκήσεως του Επαγγέλματός σας, πρέπει να δηλωθεί στη Δ.Ο.Υ. σας, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την εγκατάσταση στη νέα Διεύθυνση.

Παράταση ισχύος κωδικών πρόσβασης χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Νίκης 5-7
10180 Αθήνα
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Fax: 210-3332559
e-mail: press@minfin.gr
Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου 2012

Δελτίο Τύπου

Παράταση ισχύος  κωδικών  πρόσβασης χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, Γιώργου Μαυραγάνη, παρατείνεται η ισχύς των κωδικών πρόσβασης των χρηστών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που ήταν εγγεγραμμένοι πριν την έναρξη λειτουργίας του νέου TaxisNet, που λήγει την 31η  Δεκεμβρίου  2012, μέχρι και την 30η Απριλίου 2013.

Συνεπώς, οι υφιστάμενοι κωδικοί πρόσβασης  των χρηστών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του TaxisNet, διατηρούνται σε ισχύ και με αυτούς θα μπορούν να υποβάλλονται κάθε είδους δηλώσεις.

ΕΦΕΕΑ -ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΦΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ: ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 42-46 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 34
ΤΗΛ.: 210 8224111-210 8834483 FAX: 210 8834484
http://www.efeea.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα, 21/12/2012

ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΦΑΣ

Συνάδελφοι στη προσπάθεια που κάνουμε για γρήγορη και εμπεριστατωμένη
ενημέρωση αναφέρουμε παρακάτω κάποια θέματα του νέου ΚΦΑΣ που πρέπει να
προσεχθούν εν όψη της ισχύος του από 1/1/2013.

Γενικά ισχύουν οι λύσεις που έχουν δοθεί στο παρελθόν από το Υ.Ο.

 Απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης αποδείξεων
λιανικής ο υπόχρεος φυσικό πρόσωπο, που πραγματοποίησε κατά την προηγούμενη
ετήσια διαχειριστική περίοδο ακαθάριστα έσοδα μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ
από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, αθροιστικά ή διαζευκτικά.
Για να απαλλαγεί κατά την έναρξη πρέπει να εγκρίνει ο επιθεωρητής .

 Καταργείται η επιτροπή λογιστικών βιβλίων.

 Καταργείται το βιβλίο ιδρυτή.

 Επανέρχονται στην εκτύπωση τα λογιστικά βιβλία.
Καταργούνται οι εκτυπώσεις ισοζυγίου για τα Γ κατηγορίας και η μηνιαία
κατάσταση εσόδων εξόδων για τα Β.

 Για αλλαγή από χειρόγραφη τήρηση βιβλίων σε μηχανογραφική απαιτείται
μεταβολή στο μητρώο.

 Το όριο για το Βιβλίο αποθήκης είναι 5.000.000,00 ανά χρήση και όχι στις 2 χρήσεις.

 Τα αποθέματα που βρίσκονται σε υποκατάστημα ή σε αποθηκευτικό χώρο
καταχωρούνται υποχρεωτικά στο βιβλίο απογραφών της έδρας ανά υποκατάστημα.
Τα δεδομένα των αγαθών αυτών δίνονται άμεσα στον έλεγχο που διενεργείται στο
υποκατάστημα ή στον αποθηκευτικό χώρο.

ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ: ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 42-46 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 34
ΤΗΛ.: 210 8224111-210 8834483 FAX: 210 8834484
http://www.efeea.gr

 Για τα Β κατηγορίας ισχύει το όριο των 150.000,00 για την απογραφή.

 Επίσης ισχύουν οι ΠΟΛ για την απαλλαγή απογραφής για ορισμένα επαγγέλματα με
Β κατηγορίας βιβλία, καθώς επίσης και οι λύσεις για την ομαδοποίηση προϊόντων.

 Για τήρηση στοιχείων άλλης σειράς δεν χρειάζεται γνωστοποίηση.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

 Για τα Γ κατηγορίας (διπλογραφικά) μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την
έκδοση ή λήψη του κατά περίπτωση δικαιολογητικού. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί
να υπερβεί την εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης Φ.Π.Α. Στην ίδια προθεσμία
ενημερώνεται το γενικό καθολικό και τα αναλυτικά καθολικά με εξαίρεση αυτά των
ασφαλιστικών επιχειρήσεων τα οποία μπορεί να ενημερώνονται μέχρι την εικοστή
(20η) του μεθεπόμενου μήνα.

 Για τα Β κατηγορίας (απλογραφικά) Η καταχώρηση – ενημέρωση του βιβλίου
εσόδων – εξόδων με τις πιο πάνω πράξεις γίνεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα
κάθε ημερολογιακού τριμήνου και όχι πέραν του χρόνου της εμπρόθεσμης
υποβολής της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α.

 Παραμένει η διάταξη , όπου μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης
φορολογίας εισοδήματος του οικείου οικονομικού έτους για τα Β κατηγορίας,
καταχωρείται συγκεντρωτικά, ανάλυση των δεδομένων ανάλογα με τις ανάγκες της
φορολογίας εισοδήματος για τον προσδιορισμό του αποτελέσματος και την
συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΒΙΒΛΙΑ

Τα πρόσθετα βιβλία μόνο του άρθρου 10 παρ. 5 του ΚΒΣ και ΠΡΟΣΟΧΗ όχι άλλων
διατάξεων ή νόμων (πχ. του άρθρου 45 του ΦΠΑ) παρέμειναν για τα παρακάτω
επαγγέλματα.

ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ: ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 42-46 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 34
ΤΗΛ.: 210 8224111-210 8834483 FAX: 210 8834484
http://www.efeea.gr

 Εκμεταλλευτής χώρου διαμονής ή φιλοξενίας

 Εκπαιδευτήρια

 Κλινική ή θεραπευτήριο

 Κέντρα αισθητικής

 Γυμναστήρια

 Χώροι στάθμευσης

 γιατροί και οδοντίατροι

ΠΡΟΣΟΧΗ Για τα βιβλία που καταργήθηκαν απαιτείται ή να θεωρηθούν ΑΠΥ για
λιανική ή να εκδίδονται οι αποδείξεις με τη χρήση ΦΤΜ ή μηχανισμού.

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

 Η απαλλαγή έκδοσης ΔΑ μεταξύ εγκαταστάσεων που δινόταν από τον έφορο είναι
πλέον αρμοδιότητα του επιθεωρητή.

 Το ΔΑ πλέον αντικαθιστά το δελτίο ποσοτικής παραλαβής.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

 Ειδικά, τα τιμολόγια και τα στοιχεία που επέχουν θέση τιμολογίου συνενωμένα ή μη
με στοιχεία διακίνησης μπορεί να εκφράζονται σε ξένη γλώσσα για συναλλαγές και
στο εσωτερικό της χώρας.

 Τίθεται σε εφαρμογή η αυτοτιμολόγηση όπου μπορεί κάποια επιχείρηση να
αυτοτιμολογεί τον εαυτό της και να δίδει αντίγραφο στον προμηθευτή.
Χρειάζεται συμφωνητικό στη ΔΟΥ.

ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ: ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 42-46 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 34
ΤΗΛ.: 210 8224111-210 8834483 FAX: 210 8834484
http://www.efeea.gr

 Δεν είναι πλέον υποχρεωτικό στα στοιχεία, να αναγράφονται το επάγγελμα και η
ΔΟΥ των αντισυμβαλλομένων.

 Επί επιστροφής αγαθών το πιστωτικό τιμολόγιο εκδίδεται το αργότερο σε ένα (1)
μήνα από το χρόνο της παραλαβής τους και πάντως μέσα στην ίδια διαχειριστική
περίοδο που παραλήφθηκαν τα αγαθά.

 Σε περίπτωση παροχής σε πελάτη δικαιώματος λήψης υπηρεσιών, για συγκεκριμένο
ή μη χρονικό διάστημα, έναντι προκαθορισμένης αμοιβής, ανεξάρτητα αν αυτή
αφορά συγκεκριμένο ή μη πλήθος υπηρεσιών, το τιμολόγιο εκδίδεται κατά το χρόνο
που η αμοιβή είναι απαιτητή και ο πελάτης αποκτά το σχετικό δικαίωμα λήψης των
υπηρεσιών και πάντως μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο των συμβαλλομένων.
Η ανωτέρω διάταξη που αφορά και εμάς, καλύπτεται με την σύνταξη
συμφωνητικού για απαίτηση τέλος του έτους.

 Στην περίπτωση άρνησης από υπόχρεο έκδοσης τιμολογίου ή έκδοσης ανακριβούς
τιμολογίου το γεγονός γνωστοποιείται άμεσα από τον αγοραστή των αγαθών ή τον
λήπτη των υπηρεσιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. (θα γίνει εντός δύο ημερών).
Δεν εκδίδεται τιμολόγιο αγοράς αλλά τίτλος κτήσης στον οποίο περιλαμβάνονται,
τα στοιχεία των συμβαλλομένων καθώς και τα στοιχεία της συναλλαγής.

ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ

 Επί παροχής υπηρεσιών από ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα χωρίς αμοιβή, στην
απόδειξη λιανικής αναγράφεται η ένδειξη «δωρεάν», εφόσον δεν εκδίδεται
στοιχείο αυτοπαράδοσης.

 Στην επιστροφή λιανικώς πωληθέντος αγαθού, αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και
η διεύθυνση του πελάτη, εφόσον επιστρέφεται ποσό άνω των τριάντα (30) ευρώ.

ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ: ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 42-46 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 34
ΤΗΛ.: 210 8224111-210 8834483 FAX: 210 8834484
http://www.efeea.gr

Έγγραφα μεταφοράς

 Ο μεταφορέας μπορεί να εκδίδει, αντί φορτωτικής, τιμολόγιο ή απόδειξη, εφόσον
τηρείται το ημερολόγιο μεταφοράς.

Διασφάλιση συναλλαγών και Διαφύλαξη Δεδομένων

Ισχύουν οι διατάξεις για τις ΦΤΜ και τους μηχανισμούς σήμανσης.
Μέχρι τις 31/12/2013 όπου θα ξαναμελετηθεί το θέμα, θεωρούνται από τις ΔΟΥ
τα παρακάτω στοιχεία.

 Δελτίο Αποστολής.
Επίσης και κάθε συνενωμένο στοιχείο με ΔΑ.

 Αποδείξεις για την παροχή υπηρεσιών λιανικώς.
Εμείς εκδίδουμε Αποδείξεις για Παροχή Υπηρεσίας θεωρημένη προς ιδιώτες και
Τιμολόγιο αθεώρητο προς επιτηδευματίες.

 Τα βιβλία είναι αθεώρητα για πράξεις από 1/1/2013.
Ο Δεκέμβριος 2012, η απογραφή κλπ θα είναι σε θεωρημένο βιβλίο.

 Τα αθεώρητα βιβλία που ενημερώνονται μηχανογραφικά, μπορεί να μην
εκτυπώνονται, εφόσον τα δεδομένα τους φυλάσσονται σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα
αποθήκευσης, με την προϋπόθεση ότι, τα δεδομένα αυτά εκτυπώνονται άμεσα όταν
ζητηθεί από το φορολογικό έλεγχο.
Η μη διαφύλαξη ή η αδυναμία αναπαραγωγής του περιεχομένου αυτών
εξομοιώνεται με μη τήρηση των βιβλίων.

 Με γνωστοποίηση στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία της έδρας του
υπόχρεου μπορεί τα βιβλία να ενημερώνονται σε άλλο τόπο με τα πρωτογενή
φορολογικά στοιχεία και λοιπά δικαιολογητικά εγγραφών, τα οποία μετά την
ενημέρωση τους, επιστρέφονται στην επαγγελματική εγκατάσταση που αφορούν.

ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ: ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 42-46 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 34
ΤΗΛ.: 210 8224111-210 8834483 FAX: 210 8834484
http://www.efeea.gr

Διασταυρώσεις και Απόδειξη Συναλλαγών

 Παραμένει το όριο των 3.000,00 που αφορά εξόφληση με μετρητά για
επιτηδευματίες και 1.500,00 για ιδιώτες.

 Στο ίδιο ποσό των 3.000,00 ανέρχεται πλέον και η αγορά αγροτικών προϊόντων.

 Επιτρέπεται ο συμψηφισμός αμοιβαίων ανταπαιτήσεων μεταξύ των
αντισυμβαλλομένων.

Η επιστημονική ομάδα της Ένωσης είναι στη διάθεση σας για οποιαδήποτε
διευκρίνιση.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Νικόλαος Αυλωνίτης

Δημήτριος Τσαμόπουλος

https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.efeea.gr%2Fimages%2Fbanners%2Fanak.kfas.21_12_12.pdf

Νέες καινοτόμες υπηρεσίες της Γ.Γ.Π.Σ. μέσω κινητών συσκευών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Νίκης 5-7

10180 Αθήνα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                                           Tηλ.:  210-3332553/4

Fax: 210-3332559
e-mail: press@minfin.gr

Δευτέρα, 24 Δεκεμβρίου 2012

 

Δελτίο Τύπου

 

Νέες καινοτόμες υπηρεσίες της Γ.Γ.Π.Σ. μέσω κινητών συσκευών

 

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών, πιστή στην εισαγωγή καινοτομίας στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ανακοινώνει τη σταδιακή διάθεση των υπηρεσιών της μέσω κινητών συσκευών (smartphones και tablets) ξεκινώντας από την «Ανάκτηση κωδικού πληρωμής για τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων έτους 2013». Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής για την εξυπηρέτηση και την καλύτερη πληροφόρηση του πολίτη μέσω όλων των τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.

Η υπηρεσία προσφέρει τη δυνατότητα για εύχρηστη και ορθή ενημέρωση για το ύψος και τον κωδικό πληρωμής των τελών κυκλοφορίας, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξόφλησή τους μέσω όλων των διαθέσιμων τραπεζικών και μη καναλιών.

Στην εφαρμογή για έξυπνες συσκευές αρκεί η εισαγωγή του ΑΦΜ, του αριθμού κυκλοφορίας και του τύπου του οχήματος ενός φυσικού προσώπου για να εμφανισθεί η σχετική πληροφόρηση.

Η εφαρμογή της Γ.Γ.Π.Σ. είναι διαθέσιμη για συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android και θα τη βρείτε εδώ. Σύντομα θα είναι διαθέσιμη και για συσκευές με εναλλακτικό λειτουργικό σύστημα (iOS, WindowsPhone, BlackBerry κ.α.) και θα μπορείτε να τη βρείτε ως GSIS.

Επίδομα μητρότητας και στις αυτοαπασχολούμενες εργαζόμενες γυναίκες

http://www.e-forologia.gr/cms/viewContents.aspx?id=130683